Polityka Prywatności

 

STRONA W BUDOWIE - ZAPRASZAMY WKRÓTCE !!!

 

 

 

Polityka prywatności

 

 

Serwis internetowy oksi.pl zapewnia ścisłe przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz prywatności jego użytkowników.

 

 

            Rejestracja, logowanie            

 

 

Serwis oksi.pl informuje, iż przeglądanie jego zasobów jest nieodpłatne i  nie wymaga rejestracji. Dodawanie ogłoszeń w Serwisie wymaga dokonania procesu rejestracji i jest nieodpłatne.

W formularzu rejestracyjnym należy podać obowiązkowo dane, takie jak: adres e-mail oraz adres siedziby Ogłoszeniodawcy ( w przypadku adresu może to być wyłącznie określenie nazwy ulicy, bądź osiedla bez podawania numeracji; dopuszczalne jest wpisane jedynie nazwy miasta). Ponadto wymagane jest ustalenie hasła, wprowadzenie tytułu ogłoszenia / oferty oraz określenie kategorii i podkategorii. Podanie danych osobowych i teleadresowych innych jak wskazano powyżej jest dobrowolne. Aby skutecznie zarejestrować konto należy zaakceptować Regulamin Serwisu. Rejestracja w Serwisie odbywa się przy użyciu adresu e-mail i kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres e-mail.

Wszelkie funkcjonalności Serwisu dostępne są dla Ogłoszeniodawcy po zalogowaniu do Panelu Klienta. Logując się w Panelu Klienta można dokonać zmiany automatycznie wygenerowanego hasła oraz edytować wszelkie dane.

 

 

Dane osobowe

 

 

Serwis oksi.pl gromadzi dane osobowe udostępnione przez Użytkowników w procesie rejestracji, jak i na dalszych etapach korzystania z Serwisu, w zakresie jaki jest konieczny do realizacji umowy pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem. 

Serwis nie udostępniania zgromadzonych danych innym osobom, ani podmiotom, z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych w świetle obowiazującego prawa - na wezwanie instytucji państwowych i urzędów upoważnionych z mocy prawa. Administrator nie przekzuje danych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

Każdy Użytkownik ma prawo do przeglądania, sprostowania, zmiany lub usuwania swoich danych osobowych, a także prawo sprzeciwu, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, a także wnieść skarge do organu nadzorczego.

Sewis przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu realizacji ewentualnych zleceń na proponowane w ramach portalu oksi.pl usługi reklamowe i handlowe, umożliwiając kontakt pomiędzy Ogłoszeniodawcą a innym Użytkownikiem serwisu oraz w celu dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Dane przetwarzamy również w celu wykonywania obowiązków prawnych, takich jak np. obowiązki podatkowe.

Serwis oksi.pl informuje, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach portalu oksi.pl jest Karol Pietrowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FHU Karol Pietrowski, z siedzibą: os.Władysława Jagiełły 3a, 60-694 Poznań, NIP: 9721142634, REGON: 362523430, adres e-mail: biuro@oksi.pl .

Serwis zapewnia bezpieczne przechowywanie danych osobowych przez Administratora.

Państwa dane nie podlegają profilowaniu, a także nie zostaną zautomatyzowane.

Uwagi i zgłoszenia dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, a także wszelkie pytania dotyczące danych osobowych prosimy kierowa na adres e-mail: biuro@oksi.pl

 

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe udostępniasz nam podczas procesu rejestracji w Serwisie oksi.pl

 

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Aby dokonać rejestracji w Serwisie obowiązkowo musisz podać następujące dane:

- adres e-mail

- co najmniej częściowo adres swojej siedziby lub zamieszkania

- musisz ustalić hasło dostępu do panelu klienta

- konieczne jest podanie tytułu ogłoszenia / oferty

- wymagamy określenia kategorii i podkategorii w związku z zamieszczanym ogłoszeniem.

 

Odmowa podania wyżej wymienionych danych skutkować bedzie brakiem możliwości rejestracji w Serwisie, w związku z czym nie będziesz mógł dodać ogłoszenia na naszej stronie.

 

Podanie jakichkolwiek innych danych osobowych i teleadresowych jest całkowicie dobrowolne.

 

Dlaczego gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy w celu zawarcia umowy pomiedzy Tobą a serwisem oksi.pl, aby umożliwić Tobie pełne korzystanie z jego funkcjonalności. Twoje dane sa niezbedne do umożiwienia komunikacji pomiędzy Tobą, a odbiorcami Twojego ogłoszenia. Gromadzimy je również po to, abyś mógł założyć konto, zarządzać nim. Twoje dane są niezbędne w celu rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych, obsługi Twoich zgłoszeń i zapytań, zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, monitorowania przestrzegania zasad wewnętrznych serwisu.

 

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści podanych danych, do ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, możesz żądać zaprzestania ich przetwarzania lub żądać ich przeniesienia. Ponadto w każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych  oraz przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi w zakresie danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (siedziba: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Czy masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych?

Tak, od dnia 25 maja 2018 r. masz prawo sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Jak się z nami skontaktować w sprawie danych osobowych?

Wszelkie wnioski, pytania i uwagi dotyczace gromadzenia i przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@oksi.pl .

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, a dokładnie adres e-mail jest przekazywany odbiorcom Twojego ogłoszenia, aby umożliwić przesłanie zapytania i komunikację z drugą stroną ewentualnej transakcji. Twoje dane mogą być przekazywane organom państwowym i upoważnionym urzędom, na mocy obowiązujących przepisów prawa. Poza tymi sytuacjami, nikomu nie udostępniamy Twoich danych. Nie przekazujemy ich też do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych. 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane są przechowywane przez okres trwania umowy pomiędzy Tobą a serwisem oksi.pl . Po wygaśnięciu umowy Twoje dane przechowujemy przez okres wymagany przepisami prawa - w celu wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, tj. umożliwienia czynności kontrolnych organów państwowych. Twoje dane możemy zachować na okres dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy, czy rozwiązania ewentualnego sporu wynikającego z zawartej umowy. Po wygaśnięciu umowy Twoje dane mogą nam być potrzebne w celu zgłoszenia wszelkiego rodzaju oszustw i nadużyć.

 

Czy Twoje dane są przekazywane do państw spoza EOG?

 Twoje dane nie są przekazywane do państwa trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

 

 

 

 

Polityka cookies

 

 

1. Serwis oksi.pl nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem tych które zawarte są w plikach Cookies.

2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, najczęściej plikami tekstowymi , które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu (zwanej dalej: Użytkownikiem) i przeznaczone są do korzystania ze stron i podstron internetowych Serwisu. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony. Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, posiadają unikalny numer oraz zawierają czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika.

3. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies jest Administrator Serwisu – FHU Karol Pietrowski, os. Władysława Jagiełły 3a, 60-694 Poznań, NIP: 9721142634, REGON: 362523430.

4. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu oksi.pl do preferencji Użytkownika  oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te m.in. pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony internetowej, dostosowanie do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

- tworzenia statystyk, pomocnych w zrozumieniu sposobu korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych, co z kolei wpływa na procesy ulepszania ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu w Serwisie, dzięki czemu Użytkownik na poszczególnych podstronach Serwisu nie musi każdorazowo powtarzać procesu logowania przy użyciu logina i hasła;

5. Serwis wykorzystuje dwa zasadnicze typy plików Cookies: pliki „sesyjne” oraz pliki „stałe”. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które urządzenie końcowe Użytkownika przechowuje do czasu wylogowania / opuszczenia strony internetowej / wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe są natomiast przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Serwis stosuje następujące rodzaje plików Cookies:

- pliki Cookies umożliwiające korzystanie z Serwisu („pliki niezbędne”) – są to np. pliki wykorzystywane przy procesach uwierzytelniania;

- pliki Cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa („pliki bezpieczeństwa”) – są to pliki służące wykrywaniu nadużyć np. w ramach procesów uwierzytelniania;

- pliki Cookies pozwalające zbierać informacje o sposobie korzystania przez Użytkowników ze stron internetowych Serwisu („pliki wydajnościowe”);

- pliki Cookies pozwalające zapamiętywać ustawienia wybrane przez Użytkownika i jego personalizację, np. wygląd strony internetowej („pliki funkcjonalne”);

- pliki Cookies pozwalające dostarczać Użytkownikom treści reklamowe dostosowane do ich zainteresowań („pliki reklamowe”).

7. Oprogramowanie służące przeglądaniu stron internetowych (przeglądarki internetowe) w wielu przypadkach dopuszcza domyślnie przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika . Użytkownik Serwisu w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą polegać m.in. na automatycznym blokowaniu obsługi plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informowaniu o każdorazowym zamieszczeniu plików w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

8. Administrator Serwisu informuje, iż ograniczenia stosowania plików Cookies nie powinny, jednak mogą wpływać na funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.

9. Więcej informacji o plikach Cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w przeglądarce internetowej oraz na stronie http://support.google.com .

 

 

Zmiana ustawień cookies w przeglądarce internetowej

 

Aby dokonać zmiany ustawień Cookies w przeglądarce internetowej, z której korzystasz znajdź w niej opcję Ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści lub Pliki cookies .

Tam dokonasz włączenia lub wyłączenia obsługi plików Cookies, usuniesz zapamiętane pliki Cookies i zablokujesz przechowywanie plików Cookies. 

Banner 1
Banner 1